Egyptens historia och monument: Från Imperium till underkastelse

dekorativ

Kursen ger en introduktion till det forntida Egyptens kulturella och politiska historia under 1500 år, från början av det Nya Riket till början av den Grekisk-Romerska perioden. Du bygger upp din förståelse av händelser och historiska processer under eran och får en översikt av det material som finns för att studera perioden.

Samtidigt tittar du närmare på periodens konst och monumentala arkitektur och deras trender och utveckling. Vid kursens slut har du fått förståelse för den faraoniska statens och samhällets historia och kulturella dynamik mellan dess mest expansiva och självständiga period fram till dess integrering i det hellenistiska världsstyret.

Kursen ges på helfart 100% under veckorna 41-44 under höstterminen med vanligtvis 3 föreläsningar per vecka. Efter en introduktion till de källor och kronologi som är relevanta för perioden tar du en närmare titt på det Nya Rikets (ca. 1550-1050 f. Kr) historia, konst och monument. Detta är en period då Egypten byggde upp och till slut förlorade ett imperium i Levanten och Nubien, och då landet styrdes av några av de mest berömda faraonerna i världshistorien: pojk-kungen Tutankhamun, den religiöse revolutionären Akhenaten och den kvinnliga faraon Hatshepsut. Sedan studerar du den efterföljande komplexa perioden av extremt sönderfall av den politiska makten och invasioner från utlandet som brukar kallas det Tredje intermediet (ca. 1050-665 F. Kr. ) och den efterföljande Sentiden, då Egypten gradvis blev alltmer del av ett större kulturellt medelhavskomplex. Du får följa kampen till dess slut, då Alexander den Store erövrade Egypten 332 f. Kr. Kursen avslutas med en överblick av den så kallade Ptolemaiska perioden (332-30 f.Kr.), då landet styrdes av t ex den berömda drottning Cleopatra, en period som upphörde när Egypten blev en del av det romerska imperiet.

dekorativ