Staty av farao Tuthmosis IIIMomentet är en introduktion till det forntida Egyptens kulturella och politiska historia från den förhistorisk tiden (med början ca 4500 f.Kr.) till slutet av den Ptolemaiska perioden (30 f.Kr.). Under kursens gång bygger vi upp ett kronologiskt ramverk för historiska händelser som kommer att utgöra grunden för dina fortsatta studier i Egyptologi. Du kommer också att få bekanta dig med egyptiska historiska källor och få insikt i de kulturella, ideologiska och religiösa processer som är särskilt viktiga för att förstå och analysera egyptisk historia. Vid kursens slut kommer du att ha en bred förståelse för egyptologisk historiografi, metoder som används såsom datering, hur skriftliga och arkeologiska källor används och vilka problem och utmaningar det finns när vi studerar det forntida Egyptens historia.   

Kursen går på helfart under höstterminen, vecka  36–40, och har vanligtvis tre föreläsningar per vecka.

Efter några introduktionsföreläsningar om Egypten, landets geografi, källmaterial och kronologi följer den egyptiska civilisationens gryning och det så kallade Gamla riket (ca. 2680–2150 f.Kr.). Detta var tiden då de största pyramiderna byggdes av kungar såsom Kheops, och då eliten byggde gravar som fortfarande beundras av besökare. Perioden följdes dock av en tid av politiskt sönderfall och inbördeskrig som kallas Första intermediet (ca. 2150–2050 f.Kr.). Efter detta kommer du att studera det återförenade Egyptens historia under det s k Mellersta riket (2050–1650 f.Kr.), som karakteriseras av nya pyramidbyggen och aggressiv kolonialism. Tiden följdes av det så kallade Andra indermediet (ca. 1650–1550 f.Kr.) när landet åter var politiskt delat och delvis styrdes av utländska kungar.

Momentet har sedan nått det Nya riket (ca. 1550–1050) Tutankhamuns maskdär du studerar dess historia i detalj. Detta är en tid då Egypten byggde upp och till slut förlorade ett imperium i öster och då landet styrdes av några av de mest kända faraonerna i världshistorien, som pojk-kungen Tutankhamun, den religiöse revolutionären Akhenaten och drottning Hatshepsut. Denna framgångsperiod följdes av en tid av extremt sönderfall vad gällde den politiska makten samt en tid av utländska invasioner som kallas Tredje intermediet (ca. 1050–665 f.Kr.) and Sentiden (665–332 f.Kr.) då Egypten gradvis alltmer blev en del av den större medelhavskulturen. Du kommer att följa kampen i slutet, vilket kom med Alexander den Stores erövring av Egypten år 332 f.Kr. Kursen avslutas med en översikt av den så kallade Ptolemaiska perioden (332–30 f.Kr.), då landet styrdes av monarker av grekiskt ursprung, såsom den berömda drottning Cleopatra, fram till då Egypten blev en del av det romerska imperiet.

Senast uppdaterad: 2022-01-21