Egyptens historia och monument: Från riksenande till splittring

dekorativ

Kursen, som också är den första delkursen i Egyptologi A, ger dig grundläggande kunskaper om områdets förhistoria och faraonisk historia. Kursen kan sökas separat och ingår också Kandidatprogrammet, inriktning Det faraoniska Egyptens språk och kultur. 

Kursen ger en introduktion till det forntida Egyptens kulturhistoria från sen förhistorisk tid (ca 4500 f. Kr.) till början av det så kallade Nya Riket, eller imperiet (ca. 1550 f. Kr.). Du bygger upp en grundläggande kronologisk bild av egyptisk historia både översiktligt och för den aktuella perioden, och bekantar dig med egyptiska historiska källor och deras karaktär.

Du kommer också att få insikt i egyptisk konsthistoria och monudekorativmentala arkitektur under perioden, något som är vitalt för att analysera och förstå det forntida Egyptens elitkultur. Vid kursens slut kommer du att ha en bred förståelse för egyptologisk historiografi och dess metoder såsom datering, hur skrifter och arkeologiskt källmaterial används, och också hur konst och arkitektur reflekterar värderingar, trossatser och världssyn i den faraoniska eliten under dess första 1500 år.

Kursen ges på helfart 100% under veckorna 36-40 under höstterminen med vanligtvis tre föreläsningar per vecka. Vi börjar med en introduktion om Egypten, dess topografi, källor och kronologi och de grundläggande principerna för egyptisk konst och arkitektur. Följande föreläsningar tar dig genom den egyptiska civilisationens gryning och det så kallade Gamla riket (ca. 2680 - 2150 f. Kr.) då de främsta pyramiderna byggdes av kungar som t ex Keops, och då eliten skapade gravkammare som fortfarande förundrar turister. Denna era följdes av en period av politiskt och kulturellt sönderfall och inbördeskrig, känt som det Första intermediet (ca. 2150–2050 f. Kr.). Sedan studerar du historia och konstnärliga uttryck från det återförenade och stridslystna Egypten under Mellersta Riket (2050-1650 f.Kr.). Kursen avslutas med en titt på Andra intermediet (ca. 1650-1550), en tid då Egypten åter var delat och led av inre stridigheter, och delvis styrdes av utländska härskare.