Denna kurs ger dig en introduktion  till det forntida Egyptens materiella kultur, som konst (statyer, målningar, reliefer och föremål i mindre format) och olika typer av byggnadsstrukturer (tempel, gravar, fort, hus, städer) från den sena förhistoriska tiden (med början ca 4500 f.Kr.) till slutet av den Ptolemaiska perioden (30 F.Kr.). Du kommer att få lära dig känna igen de föremål och byggnader som är typiska för de olika perioderna inom forntida egyptisk kultur.  Kursen är upplagd kronologiskt. Detta gör att du lättare förstår utvecklingen av byggnadsstrukturer som tempel och gravar, och att identifiera olika föremål som t ex målningar och reliefer från olika konsthistoriska perioder.

Kursen bildar grunden för alla dina kommande analyser och studier av forntida egyptisk konst och arkitektur. Du lär känna manga olika typer av egyptiska föremål och monument för att förstå de kulturella, ideologiska och religiösa processer som skapat dessa uttryck av materiell kultur och som är särskilt viktiga för att förstå och analysera det forntida Egypten. Efter kursen kommer du att ha en bred förståelse av forntida egyptisk konst och arkitektur och dess metodologi, inklusive datering, och de huvudsakliga problem och utmaningar som det innebär att studera detta område.

Kursen ges på heltid 100% under veckor 40–43 på höstterminen, vanligtvis med tre föreläsningar per vecka.  

Kursen inleds med en översikt av de olika fördynastiska kulturerna mellan ca 4500–3000 f.Kr. som kan ses på flera olika platser i Egypten med karakteristisk materiell kultur, främst keramik och gravar. Några av dessa uttryck (teckningar, figurer, symboler) kan ses i de senare perioderna, vilket binder samman några av de fördynastiska kulturerna med den faraoniska eran. De monumentala byggnadsprojekten, främst kungliga pyramider med tillhörande tempel som inleddes av den styrande eliten med början på 3000-talet blir vårt första huvudsakliga fokus. En analys av de dekorerade privata gravkamrarna och periodens rika gravutrustning blir basen för jämförelser med visuella uttryck och arkitektur från Första mellantiden (ca. 2150–2050 BC). Det efterföljande Mellersta riket (2050–1650 BC) visar på redan kända likartade privata och kungliga gravmonument. Vi studerar skillnaderna mellan dessa och uttryck från Gamla riket (ca. 2680–2150 BC) tillsammans med städer i närheten av pyramider och också fästningar vid den sydliga gränsen. Under den följande Andra mellantiden (ca. 1650–1550 f.Kr.) blir den materiella kulturen i landets norra del helt annorlunda, eftersom den tillhör de utländska härskare som då bodde där.

Flera föreläsningar ägnas åt att analysera konst och arkitektur från Nya riket (ca. 1550–1050), med monument och föremål från perioder då Hatshepsut, Akhenaten och Ramses den store regerade: städer, palats, klippgravar, monumentala statyer och de finaste teckningarna - ett urval av periodens rika materiella kultur.  Kursen avslutas med studiet av 1000-talet f.Kr, vilket inkluderar den Tredje mellantiden (ca. 1050–665 f.Kr), Sentiden (665–332 f.Kr) och den Ptolemaiska Perioden (332–30 f.Kr.). Utländska härskare (libyer, nubier, perser och andra utlänningar som levde i landet) influerade den materiella kulturen, vilket vi också identifierar och diskuterar under seminarier.

Senast uppdaterad: 2022-01-21