Egyptisk religion, 7,5 hp

Kursen, som också är delkurs två inom Egyptologi A (30p), ger grundläggande kunskaper om olika element som ingår i det forna Egyptens religion. Kursen kan sökas separat men ingår också i Kandidatprogrammet år 2 med inriktningen det faraoniska Egyptens kultur och språk.dekorativ

Kursen kommer att introducera dig till allmänna grunder i mening och tolkning av antik egyptisk religion genom att vi undersöker strukturerna i gudavärlden samt religionsutövandet. Du kommer att få kunskap om olika gudar, deras karaktärsdrag och ikonografi, samt hur nätverket av gudommar skapade och upprätthöll världen.

Kursen innefattar även hur medlemmar av olika samhällsnivåer utövade religion och förhöll sig till gudarna, både privat och i etablerade kulter. Templets funktioner som en plats för dyrkan, en skola och ett administrativt center kommer också att diskuteras, liksom prästernas och kungens roller med att upprätthålla ordningen i världen. Du kommer att lära dig om begravningsprocessen och vad den involverade, då bland annat mumifieringsprocessen, ritualer, föremål och begravningskulten ingår.

dekorativDina studier är baserade på närvaro på föreläsningar och seminarier, kombinerat med självständiga studier där du använder universitetets biblioteksresurser och material som du får av föreläsaren. Du kommer att bekanta dig med olika källor som förser oss med bevis på religiösa aktiviteter och strukturer, vilka inkluderar tempelarkitektur och gravarkitektur, konst, mänskliga kvarlevor och textuella källor. Textuella källor kommer att studeras i översättning från olika tidsperioder och diskuteras i klassen. Du kommer att få en förståelse för betydelsen och symboliken av representationer av gudar och det gudomliga i konst likväl som i föremål som användes i religiösa aktiviteter.

Senast uppdaterad: 2022-01-21