Egyptiska texter och hieroglyfer 7,5 hp

dekorativ

Kursen ingår i Egyptologi A (30 hp) och ger dig grundläggande kunskaper om områdets förhistoria och faraonisk historia. Kursen kan sökas separat och ingår också i Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

Kursen avser att ge en överblick av de olika typer av skriftligt material som är bevarat från det forntida Egypten och ger dig också en försmak av egyptiska som språk.

 

Under kursen kommer du att forma en förståelse för hur egyptiska språket är besläktat med andra språk och lära känna olika skriftformer som används för att skriva språket, både hieroglyfer och hieratisk skrift. Efter denna introduktion görs en övergripande studie av det forntida egyptiska skriftliga källmaterialet från Gamla Rikets pyramidålder (ca. 2300 f.Kr.) till den koptiskt kristna perioden under tidig medeltid. Här lär du känna olika skriftliga genrer såsom litteratur, kärlekspoesi och biografier, samt får läsa de viktigaste exemplen från varje genre.

Du kommer att få samlingar av översatta texter från de olika perioderna som du förväntas läsa hemma. Texterna diskuteras under lektionerna i syfte att utveckla förmågan att tolka texterna och hur de kan användas för historieskrivning, för att förstå egyptiska religion och för att på andra sätt rekonstruera en forntida kultur.

Mot slutet av kursen kommer du också att ha tagit ett första steg till att undersöka det egyptiska språket från ett mer vetenskapligt perspektiv. Du kommer då också att lära dig lite grundläggande fornegyptisk grammatik som är väsentlig för förståelsen av hur detta sedan länge döda språk egentligen fungerade.

Senast uppdaterad: 2022-01-21