Egyptisk arkeologi 7,5 hp

landskapsbild

Kursen är en del av Egyptologi B och även en del av Kandidatprogrammet.

Kursen fokuserar huvudsakligen på arkeologi och arkeologiska data och utgår från Egyptiska och Nubiska landskap i Nildalen och Nildeltat, samt ökenområdena. Kursen kommer att behandla bakgrunden till det egyptiska samhället genom Egyptens och Nubiens geografi, geologi och hydrologi. Den löper på 50% över andra delen av vårterminen med en lektion i veckan.

Hur påverkade Nilens årliga cykler egyptiernas världsbild samt livets och aktiviteternas årsbundna rytm? I vilken utsträckning kunde de manipulera floden och floddalen för såväl religiösa som vardagliga syften? Hur kan en förståelse för Egyptens och Nubiens landskap och vattendrag bistå tolkningar av olika aspekter av egyptiskt liv och tankevärld såsom myter om universums ursprung; text- och bildkällor (litterära verk, förteckningar över skördar; scener som visar precessioner); placering av tempel och bosättningar; jordbrukets organisation; transporter och resor?

Kursen kommer introducera arkeologisk landskapsteori och hur detta kan hjälpa oss att tolka hur egyptierna kan ha upplevt landskapet som de levde och verkade i. Den kommer även att presentera ett antal arkeologiska metoder och tekniker som kan användas för landskapsarkeologi; geografiska informationssystem (GIS) som en metod för att visualisera, analysera och tolka landskap; geoarkeologisk och geofysisk undersökning för att (re)konstruera tidigare landskap och vattenvägar, vilket ger oss information om slätterna runt floden där majoriteten av egyptierna levde. Under kursen kommer ett antal fallstudier presenteras för att ge en bättre förståelse för Egyptens och Nubiens landskap och dynamiska miljö.