Materiell kultur 7,5 hp

stentavla med hieroglyfer

Kursen är en del av Egyptologi B och även en del av Kandidatprogrammet.

Kursen är designad för att ge en insikt i den vida variationen av materiellt källmaterial som egyptologer använder för att rekonstruera forntida egyptisk kultur, inklusive dess historia, religion och sociala liv. Den löper på 50% över första delen av vårterminen med en lektion i veckan.

Kursen är fokuserad på materiell kultur och hur dessa analyseras, beskrivs och kategoriseras. Första delen av kursen ger en introduktion till materiella källor, föremål och museisamlingar. Introduktionen återföljs av djupgående studier av vissa teman som vi undersöker genom att använda oss av materiell kultur.

För den sista delen av kursen förflyttar vi oss till Museum Gustavianum med dess förråd. I förrådet börjar vi med att hantera egyptiska föremål och prövar kunskaper i identifiering och datering. Därefter genomförs en kortare praktik då den teoretiska kunskapen som har förvärvas tillämpas praktiskt.

Senast uppdaterad: 2022-01-21