Mellanegyptiska texter

papyrus med text

Dessa kurser är del av Egyptologi B. Dessa två kurser ger en genomgående introduktion till mellanegyptiskans lingvistiska system. Mellanegyptiska är den klassiska fasen av det egyptiska språket i det så kallade Mellersta Riket (ca. 2050-1700 f.Kr). Kurserna är på 50% över hela vårterminen förlagda till två lektioner i veckan (vanligtvis tisdagar och torsdagar).

Under Mellanegyptiska I kommer du bli bekant med grunderna till mellanegyptiskans grammatiska system. Det skiljer sig inte så mycket mellan att lära sig mellanegyptiska jämfört med att lära sig vilket nytt språk som helst, men eftersom det är ett utdött språk, så måste vi närma oss det från ett mer grammatiskt perspektiv. Under kursens gång kommer du att introduceras till språkets grundläggande koncept och principer genom att göra just detta. Du kommer att studera på vilket sätt språket var skrivet i hieroglyfer och lära dig hur egyptierna uttryckte dåtid, nutid och framtid, medan du konstant kommer att öka ditt ordförråd och din förståelse av egyptiskans specifika drag. Mot slutet av kursen kommer du att ha en idé om vad huvuddragen och problemen är i mellanegyptisk grammatik. Du kommer även kunna läsa skriftliga källor och du kommer att vara redo för mer krävande ämnen, vilka alla egyptologer som arbetar med antika texter behöver brottas med.

Kunskaperna i textläsning och analys som du har tillgodogjort dig i Mellanegyptiska I kommer utökas i Mellanegyptiska II. Kursen består av två sammanlänkade delar. I del ett så kommer du att utöka de kunskaper som du redan har i mellanegyptiska, samt utforska nya teman som är mer komplexa. I del två kommer du att använda dina förvärvade kunskaper och börja läsa faktiska texter på mellanegyptiska. Texterna delas ut av ansvarig lärare och ska förberedas till varje lektionstillfälle. Under andra delen kommer du även förses med erfarenhet i att använda texterna för att samla information om Egyptens historia, kultur och religion.