Forntida Egypten i ett internationellt perspektiv 7.5 hp

Kursen är en del av Egyptologi C och är en introduktion till Egyptens internationella position och landets relationer med världen utanför, från Tidigdynastiska perioden till slutet av Nya riket (ca 3000-1000 f.v.t.)

Forntida Egypten lyfts ibland fram som en kultur som självblomstrat i isolering från samtida kulturer. Denna bild av Egypten stämmer dock inte överens med verkligheten. Den faraonska kulturen hade täta kontakter med geografiskt närliggande folk och kulturer på många olika sätt. Kulturutbytet gick åt båda hållen: den Egyptiska kulturen anammade utländska influenser och Egyptens grannar anammade egyptiska kulturella och materiella seder. Kursen handlar om dessa olika typer av interaktioner, men fokuserar i huvudsak på Egyptens militära aktioner och handelsförbindelser, samt andra typer av utbyte med Levanten och den Nubiska Nildalen, men utan att för den skull glömma bort relationerna med folken från de östra- och Libyska öknarna. Kursen är både kronologisk och tematisk och är centrerad runt Egyptens militära och kommersiella involvering med andra områden av det antika Medelhavsområdet och nordvästra Afrika.

rad av män i olika utstyrslar

Senast uppdaterad: 2022-01-21