Mellan- och Gammalegyptiska texter 7,5 hp

Under den här C-kursen kommer du att börja med att läsa fler Mellanegyptiska texter för att sedan titta på inskriptioner från Gamla riket.

Under kursen Mellan- och Gammalegyptiska texter så kommer du att läsa mer krävande texter på mellanegyptiska och inskriptioner från Första intermediet. I slutet av kursen så kommer du att titta på textuella källor skrivna på gammalegyptiska, språket som användes under pyramidåldern. Med en solid bakgrund i mellanegyptiska så kan även texter från Gamla riket läsas, men vi kommer inleda med en kort översikt av det som är specifikt just för gammalegyptiska. Översikten följs av textläsningsseminarier med utvalda texter på gammalegyptiska som läses och diskuteras. Vid sidan av lingvistiska aspekter så ligger huvudfokus på hur materialet kan användas i en historisk analys och rekonstruktion. Texterna kommer, idealt, att täcka att antal textuella genrer, därav självbiografier från gravar och brev.

Texterna som läses under kursen kommer delas ut av din lärare tillsammans med en översättning på engelska som du kan använda som hjälp för ditt arbete, samt en bibliografi  för varje individuell text. Du förväntas förbereda texten (eller om texten är väldigt lång, ett längre stycke av texten) före seminarierna. Översättningarna och texterna diskuteras sedan under seminarierna. Diskussionerna utgör en bas för våra analyser och fungerar som en muntlig kommentar på texterna. De texter du läser kan i viss mån väljas efter intresse. 

papyrus med text

Senast uppdaterad: 2022-02-01