Mellanegyptiska texter

Under den här C-kursen så introduceras du till att läsa faktiska texter på mellanegyptiska. Kursen är utformad för att ge dig med en möjlighet att använda de färdigheter som du har fått under de Mellanegyptiska grammatikkurserna under B-kursen.

Under kursen Mellanegyptiska texter så kommer du att läsa och analysera olika typer av genrer av textmaterial skrivna på klassisk och senklassisk (tidiga 18e dynastin) mellanegyptiska. Du kommer att utveckla din förmåga att läsa hieroglyfiska texter och förstå grammatiken och hur den utvecklades över tiden. Dessutom får du pröva på att använda de skriftliga källorna för att få fram information om historiska skeenden, religion och egyptisk kultur.

Texterna som läses under kursen kommer delas ut av din lärare tillsammans med en översättning på engelska som du kan använda som hjälp för ditt arbete, samt en bibliografi  för varje individuell text. Du förväntas förbereda texten (eller om texten är väldigt lång, ett längre stycke av texten) före seminarierna. Översättningarna och texterna diskuteras sedan under seminarierna. Diskussionerna utgör en bas för våra analyser och fungerar som en muntlig kommentar på texterna. De texter du läser kan i viss mån väljas efter intresse. 

papyrus med text

Senast uppdaterad: 2022-02-01