Temakurs i egyptologi

Innehåll och tema för denna kurs varierar. Den avses att förmedla en djupgående bild av ett ämne inom egyptologi som inte tidigare täckts inom andra delkurser.

När du nått C-nivå, t ex, kommer du att ha studerat fornegyptisk gravarkitektur, men det kan då vara intressant för dig att studera egyptiska begravningsseder (begravningsritualer, prästernas roll, hur begravningslitteraturen utvecklades och olika stadier av mummifieringstekniker). Du har kanske blivit intresserad av Egyptens kontakter med sina grannläder, och då kan en kurs som fokuserar på historiska studier av Egyptens utlandsrelationer i dess olika former (diplomati, krig, handel etc) vara användbar för dig.

Kursens innehåll bestäms för varje år.