Egyptologi D

Nyegyptiska 7,5 hppapyrus med text

Kursen ingår som en del av Egyptologi D och är utformad som en introduktion till nyegyptiskans lingvistiska system, språket som användes för (speciellt icke-literära) texter under senare delen av Nya Riket och Tredje Intermediet (ca. 1300–1000 f.Kr).

Kursen inleds med en kort (uppskattningsvis de första två lektionerna) överblick av nyegyptiskans lingvistiska karaktärsdrag, speciell med fokus på vad som skiljer sig från mellanegyptiska. Detta kommer att följas av lektioner då utvalda nyegyptiska texter läses och diskuteras. Förståelse av den lingvistiska utvecklingen bakom det grammatiska systemet kommer åter igen att vara i fokus, samtidigt som textkritik och analytisk förmåga utvecklas genom studier av materialet. Texterna kommer att delas ut av ansvarig lärare tillsammans med bibliografier och andra verktyg som behövs för att texterna ska kunna förberedas hemma.

statyett av en skrivare som håller i ett ark papyrus

ler/stenbit med inskription

Senast uppdaterad: 2022-02-01