Fornegyptisk kultur och språk A, 30 hp

Kursens ger grundläggande kunskaper om den fornegyptiska kulturens olika aspekter, inklusive det egyptiska språkets utveckling. Centrala frågeställningar studeras och dess källmaterial presenteras med inblickar i aktuell forskning för att ge en orientering i det forna Egyptens kulturhistoriska utveckling.

Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:
- särskilja de olika kronologiska faserna i egyptisk historia
- redogöra för olika aspekter av den historiska utvecklingen i det forntida Egypten
- värdera olika typer av källmaterial
- redogöra för huvuddragen i det forna Egyptens religion inklusive religiösa bruk
- översiktligt presentera det forntida Egyptens språkhistoria
- i huvuddrag redogöra för det faraoniska Egyptens litteraturhistoria
- redogöra för delar av den mellanegyptiska grammatiken
- känna igen de vanligaste hieroglyftecknen och tolka dem riktigt
- läsa och tolka enklare exempelmeningar utan hjälpmedel

 

 

Kursen ges i Uppsala