Antikens kultur - forskarutbildning

Bredden av ämnet kan man se bl.a. på alla de ämnen som forskarna i Uppsala arbetar med.

Doktorandernas avhandlingsarbeten rör alltifrån stadsliv i Pompeii, eller kvinnligt musicerande i Rom, till hur maskulinitet framställs i grekisk komedi eller hur man på grekiska vasbilder skildrar hur en varelse förvandlas till en annan.


Forskarutbildningen omfattar 4 heltidsår, varav 1 år ska ägnas åt forskarkurser, hälften inom det grekiska området och hälften inom det romerska. Avhandlingsförfattandet ska ta 3 heltidsår. Vi uppmuntrar alla doktorander att delta i konferenser och att tillbringa en tid vid någon av de svenska Medelhavsinstituten (Athen, Rom och Istanbul). Det är viktigt att på så sätt komma i nära kontakt med det material som man studerar och bygga upp ett eget nätverk av forskare.


Alla doktorander får två handledare, som väljs utifrån doktorandens avhandlingsämne för att tillgodose de behov av stöd som kan finnas. Våra handledare är kunniga inom det historiska området, likaväl som det arkeologiska och forskar på olika perioder och geografiska områden från grekisk bronsålder till romersk kejsartid. Om behov finns kan vi även tillsätta en handledare utanför institutionen.