Forskarutbildning

Här finns några dokument som kan vara användbara när du planerar din forskarutbildning

Handbok för doktorander (på engelska). (uppdaterad 2021-06-21)

Allmän studieplan för forskarutbildning i Antikens kultur och samhällsliv uppdaterad 2021-05-31

Allmän studieplan för forskarutbildning i arkeologiuppdaterad 2021-05-31

Allmän studieplan för forskarutbildning i egyptologiuppdaterad 2021-05-31

Här finns handböcker och regelverk för forskarutbildning inom Historisk-filosofiska fakulteten

Senast uppdaterad: 2021-06-21