Forskarutbildning

Här finns några dokument som kan vara användbara när du planerar din forskarutbildning

Handbok för doktorander (på engelska). (uppdaterad 2023-04-04)

Allmän studieplan för forskarutbildning i antikens kultur och samhällsliv uppdaterad 2023-05-30

Allmän studieplan för forskarutbildning i arkeologi uppdaterad 2023-05-30

Allmän studieplan för forskarutbildning i egyptologiuppdaterad 2023-05-30

Här finns handböcker och regelverk för forskarutbildning inom Historisk-filosofiska fakulteten

Senast uppdaterad: 2023-09-07