Stipendier

Det finns många olika stipendier att söka. Här lägger vi ut allt eftersom.

Glöm inte att Uppsala universitet varje år delar ut ett stort antal stipendier

Visbyprogrammet - stipendier för utresande svenskar

AW Perssons resestipendium, sista ansökningsdag 19/2-2020 (https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=392). Detta är resestipendium för studerande eller forskare inom ämnet antikens kultur och samhällsliv verksamma vid Uppsala universitet och avser resor i Grekland eller det grekiska Mindre Asien, gärna i anslutning till studier vid Svenska Institutet i Athen. I år finns 85 tkr att dela ut.

Svenska Atheninstitutets vänförening utlyser  ett stipendium på 15 000 kr för forskningsstudier i Grekland för 2020. Stipendiet riktar sig till masterstudenter och doktorander för forskningsvistelse i Grekland. Sista ansökningsdag är 20 april 2020

Utlysning

Svenska institutet i Athen utlyser två stipendier för vistelse vid institutet. Notera att det mindre stipendiet även kan sökas av disputerade forskare.

Stora stipendier 2020-2021

Mindre stipendier 2020-2021

Svenska institutet i Rom

Arkeologiska storstipendiet  Sök senast 19 jan

Sven och Dagmar Saléns stiftelse utlyser Helårsstipendier 2020/2021 för humanistisk forskning i Europa.

Utlysning

Svenska Istanbulinstitutets vänners resestipendium 2020

Utlysning   Sök senast 23 februari 2020