Kandidatprogram i arkeologi och antik historia, 180 hp

Studenter i fält skrattar och visar upp att de dokumenterar

Arkeologi och antik historia är kandidatprogrammet i Uppsala och Campus Gotland i Visby för dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi och assyriologi. Beroende på val av inriktning förbereder programmet dig för arbete bl.a. inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Programmet erbjuder utmärkta möjligheter för dig att genom val av huvud- och biområden få en både bred och djup utbildning med en personlig profil.

Om programmet

Programmet ger dig förmågan att granska och kritiskt utvärdera stora mängder av heterogena och fragmentariska källmaterial för att besvara aktuella frågor om den djupa historien, människans interaktion med sin omgivning och kulturella föreställningar i olika (för)historiska kontexter. Du lär dig att presentera självständiga analyser och slutsatser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, utvecklar din förmåga till självständig och kritisk reflektion över ditt lärande och förmågan att formulera egna frågeställningar och mål i det fortsatta arbetslivet.

Senast uppdaterad: 2022-01-21