Arkeologi, samhälle och kulturarv 7,5 hp

Kursen tar upp det förhållande att arkeologi och kulturminnesvård inte är objektiv och neutral i sitt förhållande till forntiden. Arkeologer är präglade av sin samtid och tar därför i praktiken och i sin forskning ställning till samtidens stora frågor. Detta speglas också i arkeologins utveckling som kursen belyser med exempel i ett globalt och idéhistoriskt perspektiv. Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala samhällen, liksom frågan om etnicitet och kulturell identitet behandlas.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för vad kulturminnesvård inbegriper
  • belysa hur samhället påverkar arkeologin och vice versa
  • resonera kring arkeologins förhållande till begrepp som nationalstaten, koloniala och postkoloniala samhällen, etnicitet och kulturell identitet.