Skandinaviens tidiga jordbrukssamhällen 7,5 hp

Denna delkurs ger dig kunskaper om hur jordbruket introducerades och hur domestiscering av husdjur gick till i det skandinaviska området. Dessa förändringar gav effekt på samhällenas ekonomier. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer studeras i förhållande till långväga kontakter (handel, arbetsutbyte). Kursen introducerar också fornsaksmaterialet under neolitikum och bronsålder.