Arkeologisk teori och metod 7,5 hp

Kursen behandlar aktuell arkeologisk teori och metod inom olika inriktningar av vetenskapen. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Ett historiskt perspektiv på ämnets teoriutveckling förmedlas också. Deltagarna identifierar under kursen ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar deras individuella examensarbeten.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • i tal och skrift beskriva och värdera arkeologisk teori och metod på ett initierat sätt
  • identifiera ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar det tilltänka examensarbetet