Inriktning: Global arkeologi

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arkeologi

Denna inriktning fokuserar på etnoarkeologi och global historisk ekologi i samverkan med arkeologi och miljö.

 År 1

Det första året på programmet läser du gemensamt med alla studenter på programmet. Du väljer inriktning efter intresse under vårterminen.

Delkurser år 1

År 2

Under programmets andra år fokuserar du på arkeologi, på människans evolution och global historisk ekologi. Du får också redskap som GIS och kunskaper om miljöhistoria.

Delkurser år 2

År 3

Under det tredje året har du möjlighet att välja kurser efter intresse, både inom programmet och inom universitetets utbud. Du får ytterligare verktyg som vetenskaplig metod och teori som du använder vid författande av din kandidatuppsats

Delkurser år 3