Varför ska jag läsa programmet?

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia är exklusivt! Det ger dig både en bred bas och allmän grund till universitetsstudier och en förnämlig spetskompetens inom den inriktning du väljer.

Kurserna är specialsydda för att ge studenterna på samtliga inriktningar möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen, och kommer samtidigt att ge de kunskaper som behövs för att förstå hur nära sammanknutna de olika kulturområdena är.

Kurserna är undervisningstäta med föreläsningar och seminarier. Du examineras genom att skriva kortare och längre uppsatser, via hemtentor och muntliga presentationer och en och annan salstenta. Genom att redan från början reflektera skriftligt över kursmaterial och diskussioner i kortare (och allt längre) papers kommer du igång med skrivandet.