Varför ska jag läsa inriktningen om antiken, Gunnel?

Gunnel Ekroth med röd sjalGunnel Ekroth är professor i antikens kultur och samhällsliv.

Mycket av det vi anser vara självklara delar av vårt moderna samhälle har sina direkta rötter i antikens värld. Uttrycket "redan de gamla grekerna" är alltså inte alls en överdrift.  Demokratin som ett styrelseskick som omfattar samhället som en helhet och inte bara de som har pengar är antik företeelse, likaså att spela teater inför en publik på en scen inför ett sluttande åskådarrum, att argumentera logiskt kring filosofi och fundera över världens struktur och reflektera  att det vi ser med blotta ögat kanske inte är den enda och hela sanningen är också antika företeelser i grunden.

Att läsa antiken ger alltså en förståelse för varifrån vi kommer, varför vi resonerar om världen som vi gör, vilka referensramar vi rör oss med, kort sagt vårt ursprung. Mycket av det europeiska kulturarvet från medeltiden, renässansen och upplysningstiden baserar sig också på det antika arvet och att läsa antiken gör att man kan förstå litteratur, konst och arkitektur på djupet. Vårt ämne ger därför kunskaper som är oerhört användbara om man väljer att gå vidare med anda humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen inom universitetet. Dessutom studerar ämnet AKS de grekiska och romerska kulturerna som en helhet, allt finns med: politisk historia, samhället och dess sociala struktur, religion, konst och arkitektur, litteratur, ekonomi. Du får ett helhetsgrepp om en forntida kultur.

Och Europa var förövrigt en fenicisk prinsessa som i egenskap av guden Zeus älskade fördes till Kreta och där födde honom tre söner. En föregångare till den europeiska unionen?

Vår populärkultur är full av referenser till antiken och dess myter men också historien. Här är en länk av intresse: Shmoop: http://www.shmoop.com/mythology/
 

Varför ska jag välja ett helt program?

Kurserna samlar i ett mycket organiserat knytkalas information och kunskaper från olika kultursfärer. Vi är många som undervisar för att studenterna ska få den bästa undervisningen inom de olika områdena, men allt sker inom samma tema och i gemensamma former.

Hur ska jag förbereda mig om jag vill läsa programmet med inriktning mot antiken?

Öva dig på att läsa svårare texter på engelska. Det kommer att löna sig, eftersom större delen av kursmaterialet är på engelska. Läs gärna historieböcker, historiska romaner, någon bok om antika myter, se filmerna Troja eller Gladiator! De innehåller fel, men det kan vi diskutera under kursen... Besök Uppsala om du har möjlighet - smaka på atmosfären och universitetet!'

Måste jag kunna latin eller grekiska innan jag börjar?

Nej, vi har inga sådana förkunskapskrav. Vi uppmuntrar de studenter som valt antiken-inriktning att läsa klassiska språk under år 3 av programmet. Välj då efter intresse!

Hur väljer jag uppsatsämne?

En B-uppsats är det första steget från konsument till producent, och både utbildning och uppsatsskrivande ska ses som en process. Produktionen ska vara lustdriven, dvs du måste tycka det är roligt! Det gör du också, när du inser att du kan så mycket om ämnet... Handledaren och du diskuterar fram ämne. Formatet är detsamma, vare sig du skriver en B-uppsats eller en doktorsavhandling; det skiljer i fördjupning och intellektuell nivå.

Jag har ett funktionshinder - kan jag ändå välja inriktningen?

Har du t.ex. lässvårigheter finns oerhört goda möjligheter att få assistans till både inläsning och anteckningshjälp. Men det gäller att vara ute i god tid, så kontakta samordnare@uadm.uu.se redan nu!

Senast uppdaterad: 2022-01-21