Varför ska jag läsa kandidatprogrammet, Paul?

Paul Wallin är lektor i arkeologi med placering i Visby, Campus Gotland. Han kommer att undervisa på olika kurser under det första gemensamma basåret inom programmet, samt etnoarkeologi, fältkursen och inom masterutbildningen.


Varför ska man läsa ett helt program?
Programmet ger en bred och mångsidig utbildning inom ämnet arkeologi. Det har komponerats för att ge grund såväl som specialisering inom ämnet.

Kan man läsa delar av programmet och sedan pussla ihop dem?
För att få en examen på programmet måste det följas. Men eftersom det innehåller valbara delar kan man också sätta en egen prägel på sin utbildning inom programstrukturen.

Varför ska jag läsa på Gotland?
Gotland har en trevlig personlig studiemiljö. Ett litet campus där man lätt lär känna varandra. Dessutom är det en av Sveriges största arkeologimiljö, som nu dessutom är en dela av Uppsala Universitet.

Hur skaffar jag bostad på Gotland – finns det hjälp att få?
Ja, från studentkåren Rindi. Det brukar inte vara problem att få bostad i Visby.

Hur ska jag som student förbereda mig?
Man kan läsa generella grundböcker såsom Arkeologi i Norden (Burenhult) eller läsa Populär Arkeologi etc.

Vad kan man göra efter examen?
Man kan söka grävarbeten vid olika grävande institutioner eller kanske plugga vidare på en Masterutbildning.

Vad har andra studenter gått vidare till?
Många läser vidare tex Master i Arkeologi, endel har fått jobb inom arkeologi/kultursektorn, men även angränsande arbeten. Några doktorerar...

Hur hittar man på uppsatsämne?

Något man intresserat sig extra för under utbildningen, eller förslag från handledare etc.

Jag har ett funktionshinder som gör att jag inte kan delta så mycket i utgrävningar, men vill ändå läsa programmet. Hur funkar det?
Vi kan anpassa uppgifterna så att man kan medverka i den mån man kan.

Jag har svårt att tillgodogöra mig skriven text – finns materialet inläst?
Detta kan ordnas via språkverkstan på Campus Gotland.

Ingår det exkursioner i programmet?
Ja, vi gör exkursioner på Gotland och även en längre till Danmark förekommer på valbar kurs som erbjuds i programmet.

Finns det möjlighet att läsa någon del av programmet utomlands?
Ja, en termin är helt valbar och kan förläggas utomlands.

Hjälper ni till med praktikplats?
Vi står i kontakt med olika institutioner som kan ge praktik och stöder upp studentens egna initiativ.

Jag skulle vilja skriva en uppsats som jämför grekisk, assyrisk och nordisk mytologi. Måste jag läsa alla inriktningar då?

Ska man göra sådana jämförande studier är det givetvis bra om man i något valbart kurstillfälle valt att bredda sig i något av de angränsande ämnena.

Jag förstår inte svenska så bra, men talar jättebra engelska. Är någon del av undervisningen på engelska?

Den globala inriktningen är i så fall det bästa valet, men eftersom de flesta kurserna inom programmet ges på svenska blir det i sådana fall vissa problem.

Jag behöver läsa vissa delar av programmet på distans - går det?
Ja, de valbara kurserna kan vara distanskurser.

Jag kommer att vara föräldraledig under en termin. Måste jag vänta ytterligare en termin för att studera, eller kommer kurserna att ges varje termin?
Ja, du måste gå in i studierna igen där du slutade. Eller kanske plugga något annat innan du återupptar programmet.