Varför ska jag läsa inriktningen om egyptologi, Sami?

Sami Uljas är lektor i egyptologi och ansvarig för flera av kurserna i egyptologi.

Kurserna i egyptologi är helt nya och programmet ger dig ett bra tillfälle att få en bred bakgrund till egyptologistudier. Det krävs både text och materialkunskap för att förstå den gamla egyptiska kulturen, och basårets kurser introducerar och jämför tidiga kulturer och språk. Det ger en bra bas för akademiska studier och förståelse för forntida kulturer.

Varför ska jag läsa egyptologi i Uppsala?

Vårt kursutbud är rikhaltigt och är en utmärkt förberedelse till fortsatta studier efter kandidatexamen. Vi strävar efter en internationell miljö, och eftersom vi som en av endast två universitet i Skandinavien erbjuder egyptologi ger vi dig tillgång till ett brett nätverk med samarbete med andra institutioner i Europa.

Vart leder utbildningen?

Förutom att en kandidatexamen leder till vidare studier i ämnet ger den dig också många överförbara kunskaper. Du lär dig sammanfatta och förstå stora material, får arbeta i databaser och har skaffat dig en bred kunskapsbas om tidiga kulturer och hur dessa påverkat dagens samhällen. Genom uppsatser lär du dig att källkritiskt granska olika typer av material. Våra studenter går vidare till karriärer inom arkiv och bibliotek, utbildningsväsendet, resebranschen och akademin.

Hur kan jag förbereda mig för studier i egyptologi?

Läs några böcker om det antika Egypten, se några dokumentärer. Det är bra att ha studerat något främmande språk innan - språkstudier är sig lika vare sig man studerar levande eller döda språk. Grammatik är också bra att fräscha upp. En idé kan vara att titta lite på hieroglyfer - här finns lite information!

Jag har svårt att tillgodogöra mig långa texter. Kan jag få hjälp?

Det finns inläsningshjälp att få - kontakta dem tidigt!

Lär vi oss tala egyptiska som språket talades förr?

Nej, vi vet inte hur ljuden uttalades, så språkstudierna är skriftbaserade.

Ingår det någon exkursion?

Vi har ambitionen att ha exkursion till Egypten, men dagens politiska läge i landet tillåter inte det. Istället använder vi det lokala utbudet - Museum Gustavianum har ett rikligt material av både texter och föremål.

Senast uppdaterad: 2021-04-13