Helene Martinsson-Wallin berättar om kandidatprogrammet

 Helene Martinsson i blommig skjorta sitter i en grop och gräver.Helene Martinsson-Wallin är professor i arkeologi med placering på Campus Gotland.

Varför ska man läsa ett helt program?

Man får det bästa av två världar, dvs. man får en struktur i sina studier men även flexibilitet och valbarhet i ämnesoråden och teman som vi av erfarenhet vet är nyttiga t.ex. för det kommande arbetslivet inom kulturmiljövård och museisektorn.

Kan man läsa delar av programmet och sedan pussla ihop dem?

Inte om man valt programmet eftersom det utformat på visst sätt med en viss progression men man ska kommas ihåg att det finns stor valbarhet inom programmet där man har flera olika inriktningar att välja på.

Varför ska jag läsa på Gotland?

Det är en fantastisk miljö för arkeologer. Här bor du i den medeltida staden Visby som är ett världsarv samt har chansen att arbeta med originalmaterial inför kandidatuppsatsen. Närheten till lärare och det ”lilla” campuset är attraktivt där du blir synlig som student och du får ändå del av den stora expertis som vi tillsammans har inom institutionen.

Hur skaffar jag bostad på Gotland – finns det hjälp att få?

Studentkåren Rindi kan hjälpa dig och det brukar inte vara några problem att få bostad.

Vilken kurs kommer du att undervisa i?

Jag undervisar i flera kurser på grundnivå. På avancerad nivå undervisar jag i masterkurserna Östersjöns förhistoria och Arkeologisk teori och metod.

Hur ska jag som student förbereda mig?

Du kan naturligtvis läsa arkeologisk litteratur både facklitteratur såsom ”The Human Past” av Chris Scarre som vi har som kurslitteratur men en bra ingång till svensk arkeologi får du också genom Jonathan Lindströms böcker Bronsåldersmordet (2009) och De dödas tempel (2011) och tidskrifen Populär arkeologi.

Vad kan man göra efter examen? Vad har andra studenter gått vidare till?

Du kan bli fältarkeolog inom uppdragsverksamheten men också jobba inom den antikvariska sektorn dvs. handläggare inom kulturmiljövården på länsstyrelser eller kommuner och även inriktning mot museiverksamhet. Inom programmet har du ju flera möjligheter att specialisera dig och om du riktar in dig mot den globala arkeologin kan arbetsfältet vidgas och om du specialiserar dig mot osteologi kan du t.ex. fortsätta inom rättsmedicin och aDNA forskning. En del har också gått vidare inom utbildningssektorn.

Hur hittar man på uppsatsämne?

Oftast brukar detta komma naturligt när man studerar, dvs. man blir mer intresserad av något tema eller en viss tidsperiod. Det kan också vara så att man medverkar i lärarnas forskningsprojekt och skriver uppsats i förhållande till detta och därmed ingår i ett större sammanhang.

Jag har ett funktionshinder som gör att jag inte kan delta så mycket i utgrävningar, men vill ändå läsa programmet. Hur funkar det?

Du kan t.ex. välja att göra studier i ett arkiv istället för att medverka i arkeologisk utgrävning eller medverka i fält med anpassade sysslor såsom fyndhantering mm.

Jag har svårt att tillgodogöra mig skriven text – finns materialet inläst?

Det finns mycket inläst material och nytt textmaterial kan läsas in.

Ingår det exkursioner i programmet?

Ja, vi brukar erbjuda någon eller några exkursioner inom programmet.

Hjälper ni till med praktikplats?

Vi har vissa avtal med museer och institutioner i den arkeologiska uppdragsverksamheten där möjligheter till praktikplatser finns.

Jag skulle vilja skriva en uppsats som jämför grekisk, assyrisk och nordisk mytologi. Måste jag läsa alla inriktningar då?

Nej, men du måste ha tonvikten i uppsatsen på ditt valda huvudområde.

Jag behöver läsa vissa delar av programmet på distans - går det?

I dagsläget ger vi inte programmet på distans men vi har distanskurser A-C i arkeologi.

Jag kommer att vara föräldraledig under en termin. Måste jag vänta ytterligare en termin för att studera, eller kommer kurserna att ges varje termin?

Kurserna kommer inte att ges varje termin utan då måste du vänta en termin.

Senast uppdaterad: 2022-02-01