Masterutbildningar

en stor båtformad stensättning

Ledigt jobb

.

Institutionen erbjuder två masterprogram – Masterprogram i humaniora med inriktningarna Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv och Egyptologi, samt Masterprogram i global miljöhistoria

Masterprogrammet i humaniora ger, förutom den ämnesspecifika fördjupningen, en bred bakgrund i humaniora och lämpar sig väl för dig med intresse för humanistiska och tvärvetenskapliga studier. Utbildningen är forskningsförberedande, men med de analytiska verktyg som humaniora erbjuder utgör masterutbildningen också en gedigen grund inom många yrkesområden.

Masterprogram i Humaniora med inriktning Arkeologi

Masterprogram i Humaniora med inriktning Antikens kultur och samhällsliv

Masterprogram i Humaniora med inriktning Egyptologi

Läs mer om masterprogrammet i global miljöhistoria nedan.

Masterprogrammet innebär täta lärar- och handledarkontakter där stor vikt läggs vid att ge dig redskap för att utveckla ditt skrivande av vetenskaplig text och populära framställningsformer, samt muntlig presentation. Du är välkommen att delta i det Högre Seminariet, samt i de verksamheter som anordnas av institutionen eller av studentföreningen Fjölnir.

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs Cosmopolitan Pasts 7,5 hp som ges på halvfart under den första halvan av höstterminen. Examensarbetet omfattar 45 hp och kan skrivas på halv- eller helfart. I övrigt läser du kurser vid vår eller någon annan institution. Du kan också göra praktik som räknas in i utbildningen. Du utformar själv din utbildning genom att välja utifrån ditt eget intresse. En individuell studieplan upprättas tillsammans med programansvarig eller studierektor och denna studieplan revideras vid behov.

Inriktningen Arkeologi kan läsas både i Visby och i Uppsala. Vissa kurser samläses mellan de båda campus och du får tillgång till fler lärare och forskare med olika specialistkompetenser.

Masterprogrammet i global miljöhistoria ger dig avancerad teoretisk och empirisk kunskap om förhållandet mellan mäniskor och natur ur ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Programmet ger dig den analytiska kompetens du behöver för kritiska och oberoende studier i ämnet. Som student kan du integreras i större forskningsprojekt och ges möjlighet till fältarbete över hela världen.

Programmets egna sidor

Gå till kursplanen för Masterprogram i global miljöhistoria

Senast uppdaterad: 2023-01-20