Antiken D3 15 hp

Kursen innebär kritiskt studium av fasta och lösa fornlämningar, monument och konstverk genom en kombination av självständigt genomförda demonstrationer och studium av avancerad vetenskaplig speciallitteratur. Huvudvikten läggs vid fornlämningar, monument och museisamlingar i Athen och det övriga grekiska kulturområdet.

Efter kursen förväntas du:

  • ha ingående kännedom om det antika Greklands arkeologi, topografi och konst
  • ha färdighet i att iakttaga, beskriva och tolka arkeologiskt, topografiskt och konsthistoriskt material.

OBS att denna kurs ges vid Svenska Institutet i Athen. Kursen ger ingående kännedom om det antika Greklands arkeologi, topografi och konst genom exkursioner till olika platser och museibesök. Du söker kursen dels via www.antagning.se senast den 15 april 2014, dels genom ansökan till styrelsen för Svenska institutet i Aten (se blankett och instruktioner nedan), som även via stipendier bekostar de antagnas resor och uppehälle.

Blankett för ansökan. OBS att du även måste söka via antagning.se!