5AK663 Antikens tempel och helgedomar, 7.5 hp

Antika kultcentra var ofta förenade med naturliga fenomen och låg utanför städerna.

Kursen tittar på dessa extraurbana helgedomar, kulterna, hur de växte fram, deras arkitektoniska utveckling samt hur de förändrades med kristendomen. Kursen kommer att koncentrera sig på helgedomar till Apollon Hera Artemis, Poseidon och Zeus, samt vissa Centralitalienska helgedomar såsom Fortuna Primigenia i Praeneste. Vidare studeras framväxten av de doriska och joniska ordningarna inom arkitekturen.