Arkeologisk kulturminnesvård 7,5 hp 5AR761

Den arkeologiska kulturminnesvårdens förutsättningar, mål och medel studeras i skenet av globalisering och urbanisering, där successivt allt färre invånare har personliga band till platser i kulturlandskapet och där det traditionella antikvariska och museala förhållningssättet även har även kommit att starkt ifrågasättas.

Efter kursen förväntas du:

  • ha kännedom om KMV-lagstiftningens historia.
  • ha kännedom om de teoretiska och praktiska principer som idag styr tillämpningen av KMV-lagstiftningen i kommuner och län.
  • ha inblick i den arkeologiska kulturminnesvårdens förhållande till samverkande resp. konkurrerande naturvårds- och andra samhällsintressen.
  • ha inblick i den arkeologiska kulturminnesvårdens relationer till kulturmiljöns brukare.
  • kunna utföra allmänna samt, inom momentets kunskapsområde, grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger och behärska enkel referenshantering.


Kursen ges på avancerad nivå under VT 2015, v 4-13, från Uppsala