Avancerad fältkurs i arkeologi 15 hp 5AR767

Kursen är forskningsinriktad och fokuserar på hur fältarkeologi kan problematisera frågor. Deltagarna medverkar vid planering av utgrävningen/undersökningen i samråd med projektansvarig/kursansvarig samt tydligt definierade ansvarsområden vid utförandet av verksamheten och efterföljande fyndhantering, analys och rapportskrivning. Vikt läggs också vid förmedling av arkeologisk kunskap i olika medier.