GIS för humanister och samhällsvetare 7,5 hp

Kursen förmedlar förmågan att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) och hur GIS kan användas för att analysera humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsfrågor. Den introducerar teoretiska aspekter av landskapsanalys och GIS. Föreläsningar varvas med laborationer. Kursen avslutas med att deltagarna tar fram fallstudier efter egna forskningsintressen.

Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • formulera en frågeställning som lämpar sig för en GIS-baserad undersökning
  • självständigt genomföra en GIS-baserad undersökning
  • redogöra för olika GIS-metoder i lanskapsanalys
  • jämföra och utvärdera olika typer av data som används i en GIS-baserad undersökning
  • presentera en GIS-baserad undersökning i tal, skrift och bild