Mounds at Gamla Uppsala

Internationella masterprogram

Med en två-årig masterexamen i bagaget är du väl förberedd för både forskningsstudier och en arbetsmarknad inom kulturvård. Du får fördjupa dig i i mångfaldens förflutna, arbeta både teoretiskt och praktiskt med fältstudier och också göra en egen specialstudie - masteruppsatsen.

Hos oss kan du välja mellan studier i humaniora (arkeologi eller antikens kultur och samhällsliv) och global miljöhistoria. Alla program har undervisning på engelska, och i några kurser är det samläsning över programgränser.

Som masterstudent blir du en viktig del av institutionens grund och får ta del av spännande ny forskning på de högre seminarierna, där institutionens egna forskare och inbjudna gäster delar med sig av resultat.

Humaniora eller miljöhistoria?

Det är inte lätt att välja mellan humaniora och global miljöhistoria, men lyckligtvis erbjuder vi båda typerna av masterprogram. Flera av kurserna möts över programgränser genom samläsning, och tillsammans bildar masterstudenterna en homogen grupp med många och täta kontakter sinsemellan, över campus och med kandidatstudenter, forskare och lärare.

Tillsammans med studierektor och handledare utformar du din utbildning efter vad du är intresserad av, och vad som ger dig den spetskompetens som kännetecknar en student med en masterexamen från Uppsala universitet. Specialstudier inom de områden du brinner för, praktik på labb och museer, projektstudier som utbytesstudent -  det mesta är möjligt!

Jag och mina kursare har olika intressen
och mål när det kommer till arkeologi och
oavsett detta finns det kurser att läsa.
GIS-komponenten på masterkursen
är min favorit. Läs mer