Masterkurser - du väljer!

Du väljer kurser efter inriktning - arkeologi, Anikens kultur och samhällsliv eller global miljöhistoria. Några kurser är obligatoriska, och andra är uppsatsförberedande.

Det finns också ett brett fält av kurser som du kan välja mellan, efter intresse och för att skaffa dig spetskompetens, t ex avancerade studier i GIS, mynthistoria, koloniala strukturer, exploateringsarkeologi. Du skriver ocksp en masteruppsats om 45 hp.

Läs mer om kurserna - välj bland institutionens kurser i Visby/ Uppsala och bland fakultetens masterkurser.