Östersjöområdets förhistoria 7,5 hp 5AR770

Denna kurs, som ges på avancerad nivå, presenteras olika lokala perspektiv på den förhistoriska bebyggelseutvecklingen i syfte att identifiera kulturella uttryck som har sin grund i faktiska förhållanden och inte är resultat av nutida politiska och nationella gränser. Hela Östersjöområdets kulturhistoriska utveckling är därmed i fokus.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för Östersjöområdets generella kulturhistoriska utveckling från kolonisationen i slutet av förra istiden till och med bronsålderns slut
  • ifrågasätta arkeologiska tolkningar som formulerats utifrån snäva lokala och nationalistiska perspektiv utifrån en bredare kunskap av den förhistoriska utvecklingen i Östersjöområdet.
  • problematisera begrepp som "kulturell tillhörighet", "identitet" och "etnicitet" i arkeologiska sammanhang
  • redogöra för hur naturförändringar påverkat kulturella uttryck i ett långtidsperspektiv och hur kulturyttringar och interaktioner påverkat utvecklingen av Östersjöområdets förhistoriska bebyggelseutveckling.

Kursen ges i Visby