Studera på universitet med funktionsvariationer

Om du har en långvarig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet. Du ska kunna visa intyg på din funktionsnedsättning.

Funktionshinder är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.Det innebär att om du har en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet. Du ska istället vända dig till studievägledaren på din institution om du tillfälligt behöver stöd.

Hjälp från institutionen:

Här på institutionen är det Maria Lowe Fri som har hand om studenter med funktionsvariationer och ser till att just Du får de rekommendationer ni kommit fram till i samtalet med samordnarna.

Vid skriftlig tentamen och extra stöd:

OBS! För att jag ska hinna boka tex eget rum/extra tid behöver DU kontakta mig senast tre veckor innan tentamenstillfället!

Studera med funktionsnedsättning:

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
018-471 18 77, 018-471 47 51
samordnare@uu.se

Här kan du läsa mer om studier och funktionshinder och vilket stöd det finns att få.

Kort film: Studera med en funktionsnedsättning vid Uppsala universitet.

Övriga länkar:

Antagning.se

Campus Engelska Parken

Campus Gotland

Examen

Språkverkstad

Uppsala studentkår

Studentliv

Senast uppdaterad: 2023-06-19