I föremålsarkivet på kurs

En av delkurserna för förstaårsstudenterna på kandidatprogrammet Arkeologi och antik historia handlar om antropologiska perspektiv på materiell kultur.

Som ett led i att varva teori med praktik fick studenterna besöka Museum Gustavianums föremålsarkiv torsdagen den 20 maj. I arkivet finns utrymmen och utrustning som lämpar sig för experimentell arkeologi och fantastiska referenssamlingar av keramik. Samtliga bilder är tagna av Michael Lindblom.

studenter studerar keramik
1. Efter egna försök kan studenterna med nya ögon titta på keramik i referenssamlingarna från olika perioder. Idag stod material från svensk järnålder och grekisk bondestenålder till bronsålder i fokus.

Studenyt visar en bit keramik
2. En mellanneolitisk skål från Thessalien i Grekland. En keramiker gjorde den rikt dekorerade skålen för hand för över 6000 år sedan. Man undrar vad som har legat i skålen en gång.

studenter mönstrar keramik
4. Några kärl från vikingatida Valsgärde och Väsby står på bordet. Konsensus bland studenterna verkar vara att de är funktionella men inte speciellt vackra.

student ringlar lera
5. Innan den snabbt roterande drejskivan börjar användas vid olika tidpunkter i Europa, var ringlad keramik vanligast. Sömmarna måste omsorgsfullt slätas ut och strängarna förtunnas. Är leran för fuktig, kollapsar kärlet direkt.

studenter, Helene martinsson och lera
6. För att keramiken inte ska spricka vid bränning, blandas magring, t.ex. sand eller krossade snäcksskal, in i leran . Sedan börjar arbetet att bygga kärlet. Olika tekniker och preferenser kan observeras runt bordet.

Helene martinsson Wallin visar lerteknik
7. Helene Martinsson Wallin visar exempel på hur keramik i den gropkeramiska kulturen troligtvis tillverkades.

Senast uppdaterad: 2022-05-23