Får man jobb på det här?

Frågan de flesta ställer sig när de söker en utbildning är huruvida den leder fram till jobb efter examen. Är det lönt att satsa på tre års studier med allt vad det innebär av studielån? 

Vi vet att våra studenter faktiskt får jobb! Med en examen från Uppsala universitet i våra ämnen har du fantastiska chanser till bra jobb som är relevanta för din utbildning.

I en enkätundersökning från 2008 riktad till f d studenter med examen från 2001-2005 med arkeologi som huvudämne svarade 41% att de hela tiden som de förvärvsarbetat haft jobb inom det område de är utbildade för; ytterligare 9% har gjort det under mer än halva tiden. Man arbetar med spridda yrken som museiantikvarie, fältarbete, handläggare av arkeologiska frågor, kulturkonsult, doktorand.

Läs hela utredningen om studenter med examen i Arkeologi.

Läs hela utredningen om studenter med examen i Antikens kultur och samhällsliv