Emilia Theidz

Emilia är färdig med sin masterexamen, och nu väntar yrkeslivet

Vad är din bakgrund?Kvinna på fest. Foto: Dan Watkins

Jag gick musikgymnasium här på Gotland (jag är från södra Gotland) och ägnade mig åt hästar under hela min uppväxt. Efter gymnasiet kände jag att jag åtminstone borde skicka in några ansökningar till program, och valde först historia, och i andra hand arkeologi. Jag kom in på arkeologprogrammet här på Gotland, och det var tur. Det har varit ett helt fantastiskt program, roligt, med mycket pedagogiska lärare som man alltid kunnat vända sig till.

Under tiden har jag också studerat textilier, dels för att jag syr mycket själv, men också för att bättre kunna skilja på olika typer av fibrer vid en grävning. Jag har också läst genusvetenskap inom kandidatprogrammet, och dessutom osteologi.

Varför valde du att gå vidare på Masterprogrammet?

Det var en självklarhet för mig att läsa vidare, för att få mer kunskap.

Hade du redan planerat din uppsats?

Nja, jag ville först skriva om kvinnliga krigargravar, men min handledare (Charlotte Hedenstierna-Jonson) föreslog att jag skulle fokusera på gotländska gravar. Mitt gotländska ursprung skulle ge ett perspektiv som inte någon annan, icke-gotlänning kan ge. Så det blev en studie av grupptillhörighet i gotländska gravar där jag fokuserade på smycken och dräktskick.

Du var ju fältassistent på seminariegrävningen i Buttle, och var med och hittade graven med skelett och svärd. Hur kändes det?

Åh, det var så häftigt! Vi hade skämtat om det innan, och sagt att vi hoppades hitta ett svärd, och det gjorde vi ju också, förstås.

Har du varit med och analyserat föremålen från den graven?

Nej, det var två studenter som analyserade benen, och svärdet och sporrarna skickades till Göteborg för konservering. Min uppgift som fältassistent var ju att se till att så många som möjligt fick ta del av det roliga arbetet, inte bara göra själv.

Vad händer nu?

Jag hjälper Alexander Sjöstrand att skriva fältrapporten, och så har jag lite studier att göra färdigt. Jag började på en GIS-kurs för något år sedan, och den vore väldigt bra att göra klar.

Sedan tänker jag söka jobb, både här och i Norge. Jag vill helst jobba inom fältarkeologi, men målet är sedan att söka doktorandtjänst.

Skulle du råda någon annan att läsa arkeologi? Några tips att ge i så fall?

Absolut – sök! Jag har inga tips att ge, utom kanske att redan från början veta vilket område man vill jobba med, och vilka forskare som har det som specialitet.

Vad har du själv för specifika områden?

Gotland, Sverige och Norge, och så vikingatid, förstås.

Senast uppdaterad: 2021-10-05