Åsa är verksamhetschef i utgrävningsföretaget SAU

Åsa M. Larsson: arkeolog och verksamhetschef

Du läste ju arkeologi hos oss - vad har du mer för ämne i din examen?

Förutom arkeologi har jag en examen i osteologi från Stockholms universitet. Jag har även grundkurser i kulturantropologi och religionshistoria.


Vilket år tog du examen?

Rent tekniskt tjänade jag ihop min magisterexamen 1997, men jag tog inte ut den formellt förrän ett par år senare då jag började söka in på forskarutbildningen.


Doktorsexamen?

Jag fick doktorandtjänst 2002, men lyckades klämma in ett par barnfödslar under perioden och disputerade 2009.


Vad var det bästa med att studera just i Uppsala?

Jag är född stockholmare men valde Uppsala för mina högre studier. Jag var den första i min familj som tog min utbildning på högskolan och kände mig ganska osäker inför det mesta. I Uppsala så finns fler kontaktytor, fler möjligheter att hitta en gemenskap eftersom många just kommer utifrån. På nationerna, i studentkorridorerna och de olika föreningarna träffar man många som läser helt andra ämnen och kommer från olika delar av Sverige. Det var otroligt givande.


Varför skulle du idag välja Uppsala som studieort för arkeologi?

Delvis av samma skäl som ovan. Sen gillar jag att det finns starkt engagemang på institutionen för att arkeologin ska vara både teoretiskt medveten och tillföra något viktigt i samhället i övrigt, från uppdragsarkeologi till hållbar utveckling globalt. Det hoppas jag att man fortsätter ta vara på.


Hur har du haft nytta av dina kunskaper i ditt yrkesliv?

Ett råd jag vill ge alla studenter är att ta tillvara på alla chanser att lära sig under studietiden. Det handlar inte om att klara tentorna, det handlar om att du ska få med dig ett bagage med kunskaper och färdigheter ut i yrkeslivet, om det så gäller forskning eller utgrävningar eller turistnäring. Ren faktakunskap är jätteviktig, men minst lika viktigt är de övriga färdigheterna som att kunna ta till sig information från en text snabbt, att skriva för olika sorters läsare (myndigheter, allmänheten) och att tala inför publik. Dina framtida arbetsgivare kommer vara beredda på att lära dig specifika arbetsuppgifter, men de kommer inte ha något tålamod med att lära dig sånt du redan borde kunna.

 

Du har ju fortfarande kontakt med institutionen - ger det en bra synergieffekt även på ditt yrkesliv?

Absolut. Lärande är ett livslångt projekt, examen är inte slutet – det är bara början. Jag har inte tid att själv sätta mig in i allt inom min bransch, det är det ingen som kan, men genom mitt nätverk inom universitetet så kan jag få otroligt mycket information, tips och goda råd. Och det är även väldigt givande för vår verksamhet inom uppdragsarkeologin att känna att det vi gör kommer till nytta inom universitetet. Det är en viktig morot för oss.

 

Några avslutande råd från en potentiell arbetsgivare till potentiella arbetstagare

Ingen förväntar sig att nyanställda ska kunna allt från starten. Tvärtom. Vad vi förväntar oss av de anställda är ett engagemang att förkovra sig och ta till sig ny kunskap. Vi letar efter personer som uppvisar en lärokurva, som lyssnar, tar till sig och självständigt söker öka sina kunskaper och färdigheter. En examen ger dig bara behörighet att söka vissa jobb. Att få och behålla jobbet kräver att du är beredd att lära dig nya arbetsuppgifter och datorprogram, prestera under hård tidspress, samt arbeta både självständigt och i grupp. Det gäller oavsett vilken bransch du hamnar inom. Till alla som jobbar med uppsatser kan jag bara säga att en arbetsgivare bryr sig långt mer om att du blir klar i tid med din uppgift, och att du uppvisar god skrivförmåga, än vad uppsatsen i sig handlar om.