Amanda skriver från sin praktikplats i Lund

Vad är din bakgrund? Var kommer du ifrån?    Jag kommer ifrån Katrineholm, en liten stad i sydvästra Södermanland. Som barn var jag helt säker på att jag skulle gå i samma forspår som mina äldre syskon (de båda har en kandidat i ekonomi) men efter en smärre identitetskris vid 16 års ålder insåg jag att det absolut inte var för mig. Historia har alltid varit mitt favoritämne och när jag väl började på Uppsala universitets kandidatprogram i arkeologi blev jag direkt frälst.

Varför valde du att läsa vårt masterprogram i Arkeologi?  Jag valde masterprogrammet i Uppsala på grund av ett flertal anledningar men bland annat för att jag redan tagit kandidatexamen i Uppsala och var väldigt nöjd, jag visste att programmet går att förändra ganska mycket mot dina egna intressen och jag visste hur mycket kompetens Uppsalas lärarkår sitter på vilket gör att du som student blir mer konkurrenskraftig efter utbildningen.

Vad har du läst förut?   I kandidatutbildningen i arkeologi vid Uppsala universitet hade jag möjligheten att både spenderat 3 månader i Sydafrika där jag bland annat fick möjlighet att gräva afrikansk järnåldern och att vara på Grönland i 6 månader, där jag bland annat fick prova på arktisk arkeologi.

Vad är dina intryck och erfarenheter?  Jag anser utan tvekan att jag valde helt rätt utbildning, utöver att du kan fördjupa dig inom det du själv vill så får du grundläggande kunskap i att vara självständig och källkritisk. Masterutbildning är verkligen grundläggande för karriärer inom uppdrags arkeologi, forskning och för att till exempel jobba på riksantikvarieämbetet eller på länstyrelsen. Enligt det jag har hört om andra masterutbildningar kan jag tycka att Uppsalas största styrkor är dels att det finns en sån flexibilitet i programmet – du väljer själv när du ska skriva din uppsats, när du ska ha praktik och vilka kurser du ska gå och dels att det finns en nära och bra kontakt mellan kursare, forskare och lektorer.

Nu gör du praktik – som vad och var och hur hittade du praktikplats?   Jag fick min praktik genom min handledare Karl-Johan Lindbloms kontaktnät. Jag pratade om att jag vill bli forskare i framtiden och jag fick således möjligheten genom honom att vara forskningsassistent vid Lunds Universitet och deras Darklab (Laboratoriet för digital arkeologi).  

Vet du redan vilket uppsatsämne du ska välja? Jag visste redan när jag sökte till mastern att jag ville fortsätta på min kandidatprojekt om skärvstenshögar och deras rumsliga placering. Det är svårt att verkligen kunna forska ordentligt om någonting under kandidatuppsatsen vilket istället masteruppsatsen ger utrymme för. Jag vill också poängtera att det inte krävs att en har ett färdigt ämne från början utan det finns bland annat en kurs som är utformad för att stötta vid uppsatsarbetet och i princip alla lektorer och forskare diskuterar gärna olika forskningsprojekt.    

Skulle du rekommendera programmet till andra?  Jag skulle defintivt rekomendera vårt masterprogram till alla som är intresserade av arkeologi! Jag och mina kursare har olika intressen och mål när det kommer till arkeologi och oavsätt detta finns det kurser att läsa. Du kan verkligen bygga upp ditt eget masterprogram från grunden och således få kunskaper som sträcker sig Landskapsarkeologi och GIS till att kunna allt om stenyxors typologier. Det går nämligen att både välja färdiga kurser men du kan också skapa egna kurser där du genom din handledares hjälp kan skaffa dig en  spetskompetens.

Din favoritkurs i programmet? Jag måste nog dessvärre ha två svar på vilken kurs som är min favoritkurs. Den mest självklara är nämligen en kurs som jag inte har läst än. Jag är nog den största GISnörden bland studenterna på institutionen så jag är övertygad om att den avancerade GISkursen (Landskapsanalys och geografiska informationssystem) som ges ut efter jul kommer vara min absoluta favoritkurs. Men då jag inte har läst den än vill jag ändå säga den avancerade fältkursen. Under kursen får en avancerad kunskap om hur en arkeologisk utgrävningsprocess går till från inventeringsstadiet till rapportskrivandet.

Hur tänker du din framtid?  Det är svårt att säga hur min framtid kommer att se ut men direkt efter jul kommer jag att börja skriva på min forskningsplan för att sedan söka doktorandplatser. Min dröm är att i framtiden forska inom arkeologin och således fortsätta inom det akademiska och för att komma dit är en masterexamen vid Uppsala universitet defitinitivt ett bra steg på vägen!