Anneli är arkeolog

Anneli Sundkvist - arkeologFoto: Birgitta Meurling

Du läste ju arkeologi hos oss - vad har du mer för ämne i din examen?

Litteraturvetenskap och konstvetenskap.

Vilket år tog du examen?

Fil kand våren 1992. Jag hade egentligen poäng för en fil mag, men den examen hade inte återinförts då.

Doktorsexamen?

Våren 2001

Vad var det bästa med att studera just i Uppsala?

Jag har ju gjort hela min utbildning i Uppsala, så det är egentligen svårt att jämföra, men: på grundutbildningen gillade jag ju studentlivet. Dessutom kände jag aldrig att jag behövde kompromissa med mina val av kurser, för det mesta fanns. Jag läste arkeologi som sista ämnet i min grundexamen och om jag gjort det tidigare hade jag nog gärna velat läsa medeltidsarkeologi också och då hade jag förstås fått flytta. Men nu blev det inte så.

Varför skulle du idag välja Uppsala som studieort för arkeologi?

Jag är övertygad om att det är bra med globalt perspektiv i arkeologin och att Uppsala kan tillgodose det. Arkeologi är i mångt och mycket en metod som kan tillämpas på olika material, vilket är viktigt att inse. Vidare är GIS-utbildningen bra, något som är viktigt oavsett var man vill arbeta i världen. Det jag känner viss oro inför är faktiskt den skandinaviska arkeologin, som jag utifrån sett upplever har förlorat i resurser på senare år. De allra flesta som blir arkeologer kommer att ha Skandinavien som sitt arbetsfält och den grunden måste vara gedigen även om det som sagt är viktigast att man har en djup förståelse för arkeologisk metod och teori.

Hur har du haft nytta av dina kunskaper i ditt yrkesliv? I ditt privatliv?

Jag arbetar ju som arkeolog och har aldrig gjort något annat, så jag har nytta av mina kunskaper varje dag. I privatlivet - tja, arkeologi är ibland en livsstil. De vänner jag fick under min studietid och åren därefter (en del av dem är mina kollegor idag) har jag kvar och det är jag glad för. Det finns en stark samhörighet.

Du har ju fortfarande kontakt med institutionen - ger det en bra synergieffekt även på ditt yrkesliv?

För mig är det viktigt att ha den kontakten. Ibland tycker jag att det finns en för stark tendens att dela in arkeologer i olika grupper beroende på var man arbetar - uppdragsarkeologer, universitetsarkeologer, byråkratarkeologer o.s.v. Jag ser mig själv som arkeolog, även om jag just nu arbetar i uppdragsarkeologin. Men var jag än befinner mig i den arkeologiska världen är jag i grunden en arkeolog sprungen ur den miljö som fanns vid institutionen då jag gick min grund- och framför allt forskarutbildning. Det präglar mig alltid. Det är också viktigt att hålla sig a jour med hur forskningen inom mina speciella intresseområden utvecklas, så att vi inte har två olika vetenskaper.

Har du några allmänna råd till en som skulle söka jobb på din arbetsplats/rent generellt?

Jag arbetar ju inte med rekrytering, men jag tror på att less is more när det gäller personliga brev. Fokus på vad man kan, inte glömma några kompetenser eller erfarenheter. Det kan vara precis vad som eftersöks just då. Har man ingen annan erfarenhet än seminariegrävning tycker jag det är bra att beskriva den kortfattat, vad det var för typ av undersökning (tidsepok) och vilken metod som användes.