Genom fiktion till fakta - George läser Egy A

George Wood är numera pensionerad och får göra och studera som han vill, säger han. Som journalist utbildad i USA kom han till Sverige för att göra praktik, och blev kvar. Nu läser han egyptologi vid institutionen.

Vad är din bakgrund?

Jag har en MA i journalistik från Berkeley i USA, och innan dess en BA i historia från University of California Santa Barbara. Inför pensioneringen tog jag kontakt med kursadministratören här vid institutionen för att se om jag kunde få plats på Egyptologi A. Jag ville ju inte ta upp en studieplats för någon "vanlig" student. Men nu märker jag att det finns plats för alla. Det är många äldre som läser kurser här vid institutionen.

Varför valde du egyptologi?

Jag har länge varit intresserad av egyptologi och Egypten. Elizabeth Peters böcker om Amelia Peabody skapade ett stort intresse hos mig. De är mycket välskrivna och faktamässigt korrekta. Elizabeth Peters (psedonym för Barbara Mertz) var ju egyptolog. Min familj och jag åkte också till Egypten, en helt fantastisk resa där vi såg många av de berömda monumenten.

Hur förberedde du dig inför studierna?

Jag läste en hel del populärvetenskaplig litteratur, och också en del av kursmaterialet i förväg.

Nu läser du Egyptologi B - hur skiljer det sig från A-kursen?

Första terminen var främst en introduktion, tyckte jag. Nu känner man sig närmare forskarvärlden. Vi läser akademiska artiklar på kursen, specialiserade sådana. Språkkursen är svårast, möjligen för att jag är äldre än de andra. Det blir allt svårare att lära sig nya språk med åren. Om jag klarar den, vill jag gärna gå vidare till C-kursen, och kanske D.

Någon favorit bland delkurserna?

Egyptisk historia är nog min favorit; det skulle jag gärna vilja läsa mer om.

Några ändringar att föreslå?

Jag skulle gärna se att kurserna gick att läsa på halvfart, eller distans, med inspelade föreläsningar. Det är svårt att ta igen om man missar. Eftersom jag pendlar från Stockholm har det hänt att jag missat föreläsningar pg a inställda tåg - det är trist när vi bara har ett tillfälle i veckan. Hade föreläsningen varit inspelad hade det varit lättare.

Har du några råd till andra/presumtiva studenter?

Läs det du har lust till. Intresse räcker långt.