Helene är arkeolog på Gotland

Helene Martinsson-Wallin: arkeolog och lektor

Du läste ju arkeologi hos oss - vad har du mer för ämne i din examen?

Jag har läst konsthistoria, geovetenskap och osteologi (de två sistnämnda ämnena läste jag dock i Stockholm)

Vilket år tog du examen?

Jag tog min magister 1986 (Uppsala+Stockholm)

Doktorsexamen?

1994 i  Uppsala med inriktning på Arkeologi i Polynesien

 Vad var det bästa med att studera just i Uppsala?

Det är ett internationellt välrenomerat universitet och institutionen för arkeologi (som det hette då) har bra forskningstraditioner. De öppnade upp för internationella studier som var intressant för mig, och jag lärde mig mycket om materiell kultur och källkritik, men även om att teori och praktik hör ihop. Jag upplevde att det var en god stämning och ganska högt i tak där jag faktiskt kunde få studera ett utomnordiskt ämne.

Varför skulle du idag välja Uppsala som studieort för arkeologi?

Vill hänvisa till ovanstående samt att våra lektorer har en mycket god internationllt gångbar kompetens. Du får helt enkelt en bra utbildning och goda möjligheter till att även arbeta utanför Sveriges gränser men även en ingång till arbete som arkeologi och i kulturmiljövården och den antikvariska sektorn i Sverige. Sedan 2013 har vi också ett Campus på Gotland sedan Högskolan på Gotland och Uppsala Universitet har gått ihop. Detta bidrar till att vidga insitutionens kompetens och att en av Sveriges rikaste fornlämningsmiljöer finns tillgängliga för studenterna.

Hur har du haft nytta av dina kunskaper i ditt yrkesliv?

Mycket stor nytta. Jag har arbetat både såsom grävande arkeologi i uppdragsverksamheten, handläggare inom den antikvariska sektorn och kulturmiljövården, inom museum och arkiv samt som forskare och som universitetslärare. Jag har också kunnat göra en internationell karriär som forskare.

I ditt privatliv?

Att kunna göra en internationell karriär och få en insikt inte bara i skandinavisk arkeologi har varit mycket berikande även för mig som privatperson. Jag har generellt fått en vidgad insikt och erfarenhet i andra kulturer i världen och som boende på Gotland är det aldrig fel att vara arkeologi. Arkeologin har fört mig världen runt och att jag kan känna mig hemma i olika typer av förhistoriska landskap och givit mig ett rikt nätverk på lfera olika plan.

Du har ju fortfarande kontakt med institutionen - ger det en bra synergieffekt även på ditt yrkesliv?

Absolut. Jag är sedan 1 juli 2013 lektor vid institutionen men har genom åren också varit i kontakt från och till, speciellt med den internationella utomeuropeiska delen av institutionen. Idag har vi, tycker jag, en institution med spetskompetens på flera olika teman och områden i ett globalt perspektiv. Genom högre seminarier och forskningsprojekt lär vi av varandra och kan vidga våra referensramar och nätverk, vilket gynnar studenterna som studerar hos oss. 

Vill du lägga till någon kommentar går det förstås bra!

Jag har alltid varit stolt över att ha min akademiska bakgrund vid Uppsala Universitet!

Bilden föreställer Helene som gräver 2007 på den klassiska Vai'to'tiaboplatsen (a water-logged site) på Huahineön i
Sällskapsöarnas arkipelag i Polynesien