Intervju med Jan-Robert Winter

Jan-Robert går programmet ”Arkeologi och Antik Historia” vid Campus Gotland i Visby och läser nu andra året i sin kandidatutbildning. Han har valt att läsa ämnet arkeologi.

Vad är din bakgrund? Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Åbo i sydvästra Finland, och är svenskspråkig. Jag har rest väldigt mycket och var backpacker under en lång tid. Jobbade mycket också. Sedan fick jag lust att studera, men hittade inte det riktiga ämnet. Men under en av mina resor fick jag nys om arkeologiprogrammet och att man ger utbildningen även i Visby på Gotland. Jag fick också tips av en släkting att undersöka studiemöjligheterna här. Just Visby är ett ställe som jag har velat besöka länge och det är en självklar plats att studera historien och arkeologi när man får chansen. När jag sedan valde Visby som studieort fick jag slå två flugor i en smäll.

Varför valde du att läsa vårt program Arkeologi och Antik historia?
Jag har sedan länge haft ett stort intresse för det förflutna, för historia. När jag blev lite äldre ville jag veta mera. Frågorna blev djupare. Jag började undra om mänskligheten, om vilka vi är, hur vi är och varför. Det var helheten i programmet som lockade mig. Arkeologi kombinerar mina intressen, det finns många olika möjligheter.

Hur förbereder dig för högskolestudier? Var det svårt att komma in i akademiska studier?
Nej inte särskilt, jag har gjort högskoleprovet. Men med studierna kommer det nya utmaningar, t.ex. att förstå många nya begrepp; det är ett totalt nytt ordförråd. Det är framförallt det arkeologiska språket och termerna både på svenska och engelska man behöver lära sig.

När du nu har läst första året i programmet, vad är dina intryck och erfarenheter?
Jag gillar det första året just eftersom det är så tvärvetenskapligt. Vi har fått många smakprov på de olika ämnen som man sedan kan välja som huvudinriktning. Så det finns lite av allting. Jag gillar bredden i programmet. Man får många inspel under första året om vilka utvecklingsmöjligheter som finns senare i programmet. Det var en väldigt bra upplevelse.

På vilket sätt har det första året, som vi kallar för det mångvetenskapliga grundåret, påverkat dina val?
Man får träffa lärare från många olika discipliner. Men även om man bestämmer sig för ett ämne så tar man med sig erfarenheter och det mångvetenskapliga tänkandet från det första gemensamma året. Man får en fördjupad insikt om många tidiga kulturer

Vilken inriktning i programmet hur du valt?
Jag har valt arkeologi. Jag visste det redan från början. Jag varit i kontakt med de andra inriktningarna också, för att bilda mig en bra uppfattning.  Men vad som lockar mig med arkeologi är att det är så globalt och mångfacetterad. Jag tänker särskilt när man reser i världen och träffar andra kulturer, så kan man tillämpa sina kunskaper och insikter om tidiga kulturer.

Vet du redan vilket uppsatsämne du ska välja?
Jag har inte kommit så långt än. Min plan är att under den s.k. femte terminen, som är helt valbar, att söka en praktikplats. Jag kan tänka mig att delta i en utgrävning för att få inspiration, så att uppsatsämnet kan börja ta form under själva praktiken.

Vad har du för planer efter din kandidatexamen?
Jag ska fortsätta läsa till en masterexamen här i Visby. Det är det som gäller!

Kan du rekommendera andra att plugga här i Visby?
Det blir så personligt, det är svårt att svara. Jag trivs själv bättre på en mindre ort, därför passar mig Visby mycket bra. Här får man nära kontakt med historia och forntida miljöer, som t.ex. medeltiden. Det är en liten studieort med stort studieliv. Alla som är intresserade bör komma hit och se.