Kent är enhetschef på Historiska museet

Kent Andersson: enhetschef

Du läste ju arkeologi hos oss – vad har du mer för ämne i din examen?

Jag har läst Arkeologi A-D samt Antikens kultur och samhällsliv A-BKent Andersson  Foto Katarina Nimmervoll.jpg

Vilket år tog du examen?

Jag blev klar 1985

Doktorsexamen?

Disputerade 1995 men hade tagit lic innan (1993)

Vad var det bästa med att studera just i Uppsala?

Så här i efterhand tror jag att det var Gustavianum där institutionen då fanns. En unik miljö med tre olika institutioner i samma byggnad och med flera olika museer i samma hus.

Varför skulle du idag välja Uppsala som studieort för arkeologi?

Jag tror jag skulle välja det idag för att man har en lockande utbildning med spännande ämnen och bra lärare.

Hur har du haft nytta av dina kunskaper i ditt yrkesliv? I ditt privatliv?

Jag har stor nytta av mina kunskaper i mitt jobb som chef för enheten för kulturhistoria och samlingar på Historiska museet men också i mitt privatliv. På Historiska museet använder jag ju min utbildning och kunskap dagligen. Idag hade vi till exempel besök av en museichef från Lyon i Frankrike som kommit hit för att titta på textilfragment av ryttarkappor från Egypten som jag själv minns att min dåvarande professor pratade sig varm om.

Du har ju fortfarande kontakt med institutionen – ger det en bra synergieffekt även på ditt yrkesliv?

Ja jag har fortfarande kvar kontakten och föreläser ibland. Men även genom att jag fortfarande känner många som jobbar där.

Har du några allmänna råd till en som skulle söka jobb på din arbetsplats/rent generellt?

Det är svårt att få praktik/jobb men utbildning hjälper alltid. För att jobba på ett museum krävs många olika kunskaper och det finns många olika typer av arbeten på ett museum. Själv har jag arbetat som antikvarie här tidigare och varit med om att göra utställningar, svara på frågor från allmänheten, ha kontakt med utländska museer som vill låna föremål etc. Så man ska tänka igenom vad det är man vill jobba med och kanske specialisera sig utifrån det.