Antikens arkeologiska kurs på masternivå i Rom - kan det bli bättre?

Klara Borgström berättar själv om sina antikenstudier:

Mitt intresse för antiken väcktes när jag var 13 år och började läsa böcker om grekisk mytologi, religion och samhälle. Sedan dess har intresset hållt i sig, men jag kom aldrig på tanken under skolåren att jag skulle driva det så långt som att börja studera det på universitetsnivå. Men så blev jag antagen till Kulturentrepenörsprogrammet vid UU och skulle välja huvudämne, och då valde jag helt enkelt Antiken eftersom det intresserade mig mest. Jag hoppade av programet efter ett par veckor eftersom det inte var anpassat efter Antiken-studier, men jag stannade kvar i historiestudierna - och nu har jag hållt på med det i fem år.

Jag har under dessa fem år läst lite andra saker också, bland annat har jag tagit en kandidatexamen i antik grekiska. Vill man hålla på med antiken är grekiska och latin oerhört viktigt och givande! Man kommer samhället mycket närmare om man kan tillgodogöra sig de språk som antikens människor talade.

Utöver grekiska har jag läst många småkurser (vilket jag rekommenderar alla att göra - små 7,5 hp kurser med specialinriktade ämnen kan vara oerhört roliga!), samt en termin Litteraturvetenskap, det sista mest som en "treat" efter att ha tagit min kandidat i antiken. Nu på masternivå har jag också haft förmånen att gå arkeologiska kursen i Rom - 10 veckors vistelse vid svenska institutet i Rom tillsammans med likasinnade masterstudenter. Kan det bli bättre? Jag rekommenderar alla som når upp till masternivå inom Antiken att gå de arkeologiska kurserna i Rom och Athen!

Utöver mina högskolepoäng har mina studier också ett till många roliga upplevelser och erfarenheter. Jag har bland annat under tre säsonger fått möjlighet att gräva i Zeushelgedomen Labraunda i Turkiet, och kunde också skriva både min C-uppsats och nu min masteruppsats i anslutning till mitt arbete där nere. Mina studier i grekiska har också lett till att jag fått jobb som assistent i forskningsprojektet Ars edendi vid Institutionen för franska, italienska och klassiska språk vid Stockholms universitet, vilket har lett till breddad erfarenhet av forskningsvärlden samt möten med många intressanta personer.

Min dröm med studierna är att stanna inom universitetsvärlden, helst givetvis med ett lektorat eller varför inte en professur? Stora drömmar, men siktar man mot stjärnorna...

Nästa termin kommer jag att avsluta min masteruppsats, samt läsa ett par småkurser vid institutionen. Jag kommer också förhoppningsvis plocka upp min oerhört begränsade skolfranska, eftersom jag mer och mer märker hur viktigt det är med språk.

Antiken är ett oerhört intressant ämne, och det ger en grundläggande kunskap till hur västvärlden fungerar än idag. Vill man läsa antiken mer än en termin rekommenderar jag att börja studera tyska, franska och italienska så snart som möjligt - språken är oerhört viktiga, och man får mycket mer ut av studierna om man kan ta till sig litteratur även på de andra stora forskningsspråken.