Magnus blev stadsantikvarie i Uppsala

Du läste ju arkeologi hos oss – vad har du mer för ämne i din examen?

Historia och medeltidsarkeologi.

Vilket år tog du examen?

Fil kand 1983.

Doktorsexamen?

1999 (vid Lunds universitet och i medeltidsarkeologi)

Vad var det bästa med att studera just i Uppsala?

Ett studentliv som bjöd på både utmaningar, möjligheter och ett oöverträffat nationsliv. Dessutom undervisning med föreläsare som inte bara var lärda utan också underhållande.

Varför skulle du idag välja Uppsala som studieort för arkeologi?

Bra fråga. Jag är inte uppdaterad på alla kurser, men tycker att arkeologiprogrammet med internationell inriktning skiljer ut Uppsala och verkar intressant.

Hur har du haft nytta av dina kunskaper i ditt yrkesliv?

Ja, framför allt som disputerad märker jag hur arkeologisk kunskap är respekterad i många sammanhang samt öppnar dörrar för intressanta arbetsuppgifter och uppdrag hela tiden.

I ditt privatliv?

En arkeolog tycks alltid vara intressant att prata med i såväl vardag som fest.

Du har ju fortfarande kontakt med institutionen – ger det en bra synergieffekt även på ditt yrkesliv?

Som stadsantikvarie hos Uppsala kommun är det ett privilegium att ha universitetet på armlängds avstånd. Institutionen och en forskarplats på Carolina är en oslagbar kombination när jag bevakar arkeologiämnet och dess utveckling.

Vill du lägga till någon kommentar går det förstås bra!

Kommunen frågar årligen medborgarna med vilka ord de vill beskriva det som karaktäriserar kulturstaden Uppsala. Historia och tradition ligger alltid i topp. Universitetet har ett uppdrag att sprida kunskap om forskning till övriga samhället, men är förvånansvärt osynlig i det offentliga kulturlivets föreläsningsutbud. Varför inte arrangera en återkommande populärvetenskaplig konferens med temat arkeologi och antik historia? Bjud in allmänheten till att lyssna på korta föredrag av institutionens forskare och masterstudenter, men även ställa frågor.