Peter är högskoledirektör

Peter Liljenstolpe: Högskoledirektör/förvaltningschef

  

Du läste ju antikens kultur hos oss - vad har du mer för ämne i din examen?

Historia och grekiska

Vilket år tog du examen? 

Kandidatexamen 1993, Magisterexamen 1996

Doktorsexamen?
2001

Vad var det bästa med att studera just i Uppsala?
Att studera på ett stort universitet har den stora fördelen att man får tillgång till hela den akademiska bredden, med ett stort smörgåsbord av kurser och program. 

Dessutom har Uppsala ett studiesocialt liv på nationer som är helt oslagbart i Sverige.

Varför skulle du idag välja Uppsala som studieort för arkeologi?

Jag tycker det nya kandidatprogrammet i arkeologi har ett väldigt bra upplägg  där man efter en inledande gemensam termin får välja specialisering. Man får då en bra grund att stå på tillsammans med andra likasinnade och kan sedan välja vad man vill ”snöa in på”. Det finns också ett praktikmoment på programmet, som ofta är ett effektivt instrument för att få in studenterna på arbetsmarknaden.    

Hur har du haft nytta av dina kunskaper i ditt yrkesliv? I ditt privatliv?

Förutom att studierna har givit mig en bra allmänbildning har de framförallt försett mig med redskap för kritiskt tänkande, att utvärdera och utreda. Med en doktorsexamen blir man något av en ”superutredare”. Som arkeolog jobbar man ofta i projektform, där man tränas att lösa uppgifter i grupp på en begränsad tid. Det har  varit väldigt nyttigt för mig i mitt yrkesliv, där jag ofta ingått i och lett både små och väldigt stora projekt. 

Du har ju fortfarande kontakt med institutionen - ger det en bra synergieffekt även på ditt yrkesliv?

Kontakterna ger en extra dimension åt tillvaron-något att mentalt bottna i, även om ämnesstudierna i sig har ganska liten koppling till mina nuvarande arbetsuppgifter. 

Har du några råd att förmedla?

Ett råd till dig som funderar på att plugga arkeologi är att kombinera arkeologistudierna med t.ex. statskunskap för få en så bred utbildning som möjligt. Även om du brinner för historia och arkeologi, så var öppen för att leta arbete i en vidare sektor där du kan ha nytta av de mera generella eller generiska färdigheter studierna ger. Alla kan inte jobba som fältarkeologer, forskare eller museiguider.